Training Leren Leren en leerhulpmiddelen

In het onderwijs ligt de nadruk op presteren. Het cijfer- met rapportsysteem heeft een meedogenloze consequentie: wie niet scoort, redt het niet. Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Hoe kan dat?

Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe ze moeten leren. Zaken als spreekbeurt/werkstuk (hoe zet ik dat op?) huiswerk plannen (help, ik red het nooit), tekstbegrip (wat moet ik precies leren?), doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd) en zelfkennis (ken ik de leerstof wel echt?) zijn de basis voor goede cijfers. Door beeld en taal te combineren wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal de leerstof makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het langetermijngeheugen. Met oefeningen en het aanleren van geheugentechnieken tijdens de training Leren Leren ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt.

Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk. De leerhulpmiddelen zoals gekleurde topo-kaarten en de gekleurde leesliniaal kunnen daarbij handige leerhulpmiddelen zijn. Kijk op de site Trots op mijn talent voor meer informatie.